Momenteel is een online reservering maken niet mogelijk.
U kunt ter plaatse aan de deur uw reservering maken.
Omdat we iedereen een mogelijkheid willen gunnen tot het genieten op ons terras, houden we van te voren geen plaatsen vrij. Daarnaast zijn we erg afhankelijk van het weer, waardoor het nooit zeker is of een van te voren gemaakte reservering doorgang kan vinden.

Reserveer een tafel
Contact Gegevens