Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.het-genot.nl. Steakhouse ’t Genot Steakhouse ’t Genot, gevestigd aan Schuithaven 8, 4301 HC Zierikzee, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
N.R. Meerdink is de Functionaris Gegevensbescherming van Steakhouse ’t Genot hij is te bereiken via info@het-genot.nl / 0111-417732.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Steakhouse ’t Genot heeft geen Geautomatiseerde besluitvorming. Gebruikersgegevens worden gelezen op de email en nadien verwijderd.

Steakhouse ’t Genot heeft geen Geautomatiseerde besluitvorming. Gebruikersgegevens worden gelezen op de email en nadien verwijderd.

[/column]
Steakhouse ’t Genot ontvangt geen data van derde partijen.

Wat voor geautomatiseerde besluiten we nemen en profilering we doen met gebruikersgegevens


Steakhouse ’t Genot heeft geen Geautomatiseerde besluitvorming. Gebruikersgegevens worden gelezen op de email en nadien verwijderd.

[/column]

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. Deze gegevens komen via email bij ons binnen en worden tot de conversatie of de reservering afgelopen is bewaard. Dit wordt gedaan om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@het-genot.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Media

Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren


Steakhouse ’t Genot ontvangt de ingevulde gegevens zoals gevraagd in het contactformulier. Deze worden bewaard tot de vraag of de reservering is afgedaan en wordt gedaan voor het verlenen van service aan onze gasten maar de ingezonden informatie wordt niet gebruikt voor marketing doeleinden.

Cookies


Steakhouse ’t Genot gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.


Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Met wie we jouw data delen


Steakhouse ’t Genot deelt geen data met anderen.

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Welke rechten je hebt over je data

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Steakhouse ’t Genot en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@het-genot.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Steakhouse ’t Genot wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Aanvullende informatie

Hoe we jouw data beveiligen


Steakhouse ’t Genot neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@het-genot.nl.

Van welke derde partijen we data ontvangen


Steakhouse ’t Genot ontvangt geen data van derde partijen.

Wat voor geautomatiseerde besluiten we nemen en profilering we doen met gebruikersgegevens


Steakhouse ’t Genot heeft geen Geautomatiseerde besluitvorming. Gebruikersgegevens worden gelezen op de email en nadien verwijderd.

[/column]